პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები

გაეცანით თქვენთვის სასურველი პროფესიის, ან კოლეჯის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება/კოლეჯი − იურიდიული პირი, რომელიც
უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განახორციელოს პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამები, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამები, პროფესიული
მომზადების პროგრამები, პროფესიული გადამზადების პროგრამები და სახელმწიფო ენაში
მომზადების პროგრამები;

 

ავტორიზებული სახელმწიფო საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯები : 
1. სსიპ -  კოლეჯი „ახალი ტალღა“
2. სსიპ -  კოლეჯი „აისი“
3. სსიპ - კოლეჯი „იბერია“

4. სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი 
5. სსიპ  კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია“ 

6. სსიპ -  კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

7. სსიპ -  კოლეჯი „ოპიზარი“

8. სსიპ -  კოლეჯი „მერმისი“

9. სსიპ -  კოლეჯი „სპექტრი“            
10. სსიპ -  კოლეჯი „ბლექსი“
11. სსიპ - კოლეჯი „ერქვანი“
12. სსიპ - კოლეჯი „თეთნულდი“
13. სსიპ  კოლეჯი "ფაზისი"
14. სსიპ - კოლეჯი „ლაკადა“
15. სსიპ - კოლეჯი „მოდუსი“

16. სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო  კოლეჯი

17. სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის  კოლეჯი 
18. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების  კოლეჯი
 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კოლეჯები : 
1. ა(ა)იპ -  კოლეჯი „იკაროსი“
2. ა(ა)იპ -  კოლეჯი „პრესტიჟი“     
3. ა(ა)იპ -  კოლეჯი „ჰორიზონტი“
4. ა(ა)იპ -  კოლეჯი „განთიადი“
5. ა(ა)იპ სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა
6. ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი
7
 ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯი ,,კონსტრუქტ2"


ავტორიზებული კერძო პროფესიული/საზოგადოებრივი კოლეჯები :
1. ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი ფერმერთა სკოლა
2. შპს - „პროფიუნიტი“
3. შპს - „ორიენტირი“
4. შპს - საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი
5. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი „გეორგია“
6. შპს კოლეჯი ხვალინდელი წარმატებისთვის
7. შპს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია
8. შპს დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი
9. შპს - წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯი
10. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali academy
11. შპს ბათუმის სამედიცინო აკადემია
12. ა(ა)იპ ახალქალაქის წმინდა ზოსიმე კუმურდოელის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი
13. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯი
14. ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი
15. შპს - საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი „ეკვატორი“
16. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი თბილისის №1 სამედიცინო სასწავლებელი
17. შპს  „სიო“
18. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია
19. შპს თეგეტა აკადემია
20. შპს ქუთაისის სამედიცინო სკოლა
21. შპს ილია - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი
22. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელი
23. შპს - „ცხუმ-ეგრისი“
24. შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA
25. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი 
26. შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია, საზოგადოებრივი კოლეჯი
27. შპს კოლეჯი მესამე სამედიცინო
28. შპს მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედი
29. შპს - „არსი“
30. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი პანაცეა
31. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „კავკასიონი“
32.  შპს - ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი
33. შპს - მარნეულის კოლეჯი
34. შპს - „ბარაკონი“
35. შპს ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯი
36. შპს ინტერბიზნესის აკადემია   
37. ა(ა)იპ საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის ,,საზოგადოება ცოდნა“ 
38. შპს - საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA 
39. შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი 
40. შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯი 
41. შპს "კეონი აკადემია"