2021 წლის საგრანტო კონკურსის სრული განაცხადის ფორმები

  1. სრული ბიზნეს განაცხადის ფორმა - 
  2. სრული საპროექტო განაცხადი საჯარო და სათემო  პროექტებისთვის - 
  3. საპროექტო განაცხადების შეფასების ფორმა - 
  4. სამშენებლო-სარემონტო სტანდარტი პროექტებისთვის -